A+ R A-

Investiții


  • În curs de finalizare

Reparaţie şcoală şi cămin cultural localitatea Poiana.

 

 

 

  • În fază de proiect

Proiect SAPARD eligibil ,,Modernizare drum comunal DC 24A Voia –2,3 km ; DC 28 Mada-Balşa –7,1 km ; DC 25A galbena –2,5 km (Studiu de fezabilitate).

Alimentarea cu apă potabilă, canalizarea şi epurarea apelor uzate Balşa (Studiu de prefezabilitate)

Pod peste Valea Bălşii (cale de acces la Cheile Madei)

Pod peste râul Stăuini