A+ R A-

Lista cu documentele de interes public

·         Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Balsa;

·         Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului comunei Balsa;

·         Programul de funcționare al serviciilor din cadrul Primăriei Balsa;

·         Programul de audiențe al conducerii Primăriei  Balsa;

·         Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Balsa;

·         Datele de contact ale Serviciului Registratură, Relații cu Publicul, responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public;

·         Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

·         Programele și strategiile proprii;

·         Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.