A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Data Nr Titlul Descarcă document
29-12-201645HOTĂRÂREA NR. 45/2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balsa, judeţul Hunedoara
29-12-201644HOTĂRÂREA NR. 44/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
29-12-201643HOTĂRÂREA NR. 43/2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2017, a Comunei Balşa
29-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 decembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
22-12-201642HOTĂRÂREA NR. 42/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
22-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 22 decembrie 2016 cu ocazia desfășurării şedinţei de indată a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
16-12-201641HOTĂRÂREA NR. 41/2016 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului acestora, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente anului școlar 2016-2017
16-12-201640HOTĂRÂREA NR. 40/2016 privind propunerea schimbării destinației spațiilor aparținând bunurilor domeniului public al comunei Balșa, în care au funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise
16-12-201639HOTĂRÂREA NR. 39/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
16-12-201638HOTĂRÂREA NR. 38/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
16-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 16 decembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-11-201637HOTĂRÂREA NR. 37/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-11-201636HOTĂRÂREA NR. 36/2016 privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autoturismelor din dotarea Primăriei comunei Balșa
29-11-201635HOTĂRÂREA NR. 35/2016 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă
29-11-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 noiembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
18-10-201634HOTĂRÂREA NR. 34/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoa
18-10-201633HOTĂRÂREA NR. 33/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
18-10-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 18 octombrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
30-09-201632HOTĂRÂREA NR. 32/2016 privind aprobarea modificării Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’
30-09-201631HOTĂRÂREA NR. 31/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
19-09-201630HOTĂRÂREA NR. 30/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
19-09-20160PROCES VERBALÎncheiat azi 19 septembrie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-08-201629HOTĂRÂREA NR. 29/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-08-201628HOTĂRÂREA NR. 28/2016 privind modificarea şi completarea programului anual al achiziţiilor publice, pe anul 2016
29-08-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 august 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-07-201627HOTĂRÂREA NR. 27/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
20-07-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 iulie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
28-06-201626HOTĂRÂREA NR. 26/2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru alegerea delegaţilor săteşti, reprezentanţi ai satelor unde nu au fost aleşi consilieri locali în Consiliul local al comunei Balşa la alegerile locale din 5 iunie 2016
28-06-201625HOTĂRÂREA NR. 25/2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balsa, judeţul Hunedoara
28-06-201624HOTĂRÂREA NR. 24/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
28-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iunie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
23-06-201623HOTĂRÂREA Nr. 23/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
23-06-201622HOTĂRÂREA Nr. 22/2016 privind alegerea viceprimarului
23-06-201621HOTĂRÂREA Nr. 21/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
23-06-201620HOTĂRÂREA Nr. 20/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Balşa
23-06-201619HOTĂRÂREA Nr. 19/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Balşa
23-06-201618HOTĂRÂREA Nr. 18/2016 privind alegerea comisiei de validare
23-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 23.06.2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
27-05-201617HOTĂRÂREA NR. 17/2016 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară pe anul 2015
27-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 27 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-05-201616HOTĂRÂREA NR. 16/2016 privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
20-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
26-04-201615HOTĂRÂREA NR. 15/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
26-04-201614HOTĂRÂREA NR. 14/2016 pentru aprobarea Devizului General, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,, ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDE
26-04-201613HOTĂRÂREA NR. 13/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județul
26-04-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 26 aprilie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
30-03-201612HOTĂRÂREA NR. 12/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa
30-03-201611HOTĂRÂREA NR. 11/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din familii defavorizate
30-03-201610HOTĂRÂREA NR. 10/2016 privind aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 45/2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul fiscal 2016
30-03-20169HOTĂRÂREA NR. 9/2016 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016
30-03-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 30 martie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-02-20168HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa pe anul 2016
29-02-20167HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind desemnarea reprezentantului LEADER, la nivelul comunei Balşa, în cadrul Asociaţiei Sargeţia GAL 1
29-02-20166HOTĂRÂREA NR. 6/2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
29-02-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 februarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-01-20165HOTĂRÂREA NR. 5/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-01-20164HOTĂRÂREA NR. 4/2016 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii secretarului comunei Balşa, pe anul 2015
29-01-20163HOTĂRÂREA NR. 3/2016 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
29-01-20162HOTĂRÂREA NR. 2/2016 privind aprobarea preţurilor de vânzare a lemnului de foc şi a lemnului de lucru fasonat, şi la drum auto, pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de
29-01-20161HOTĂRÂREA NR. 1/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă şi aprobarea preţurilor de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
29-01-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.