A+ R A-

Structura

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele care privesc comuna şi sunt de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. Competenţele şi atribuţiile consiliului local sunt stabilite de lege, sunt depline şi exclusive.

Primarul este ales prin scrutin universal, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Patrimoniul comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile proprietate publică şi proprietate privată a comunei, precum şi din drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile respective sunt supuse inventarierii anuale.

Comuna Balşa este unitatea administrativ – teritorială de bază şi cuprinde populaţia reunită prin comunitate de interese şi tradiţii din satele Balşa, Almaşul Mic de Munte, Ardeu, Galbina, Mada, Oprişeşti, Poiana, Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara şi Voia.

Unele din satele comunei Balşa sunt atestate documentar începând cu anul 1407 Balşa, 1509 Ardeu şi Voia, 1511 Poiana şi Techereu, 1733 Almaş şi Vălişoara , 1805 Poieniţa şi Oprişeşti.

 

Total comunitate : 666 familii formate din :

1218 persoane  din care :

      503 bărbaţi

 

     584 femei  

 

           131 copii    -

din care : 47 băieţi

        84 fete

 

 

Comuna Balşa are în componenţă 14 sate şi anume :

ALMAŞU MIC DE MUNTE  –   92 locuitori

ARDEU                                   –   73 locuitori

BALŞA                                    – 326 locuitori

BUNEŞTI                                –     0 locuitori

GALBENA                              –   34 locuitori

MADA                                     –   90 locuitori

OPRIŞEŞTI                             –   46 locuitori

POIANA                                  – 127 locuitori

POIENIŢA                               –   69 locuitori

ROŞIA                                      –    7 locuitori  

STĂUINI                                  –  71 locuitori

TECHEREU                             –  64 locuitori   

VĂLIŞOARA                           –  79 locuitori

VOIA                                        – 140 locuitori

 

Suprafaţa totală a comunei este de 15469 ha                     din care :

                                        788,70 ha intravilan

 

14680,30 ha extravilan

Comuna Balşa este aşezată în partea de nord-est a judeţului Hunedoara la graniţa cu judeţul Alba. Este situată în parte estică a munţilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.

 Faţă de principalele căi de comunicaţie comuna Balşa este aşezată pe drumul judeţean 705 care face legătura între oraşul Zlatna şi halta de cale ferată Geoagiu aflată în acelaşi timp pe drumul naţional 7 Sebeş – Deva şi drumul judeţean 741 Almaşu mic - Curechiu.

 

Căi de acces către comunitate

Numărul şi denumirea drumului

Lungimea (km)

DC 15A : DJ 741 - Poieniţa

 2,500 (pietruit)

DC 15B – Poieniţa-Oprişeşti

 2,100 (pietruit)

DC 24 : DJ 705 – (Almaşu Mic de Munte)-Vălişoara

 8,130 (pietruit)

DC 24A : DJ 761 – Bocşa Mică-Bocşa Mare-Voia

16,500 (pământ)

DC 25 : DC 24 – Buneşti

  5,260 (pământ)

DC 25A : DJ 705 – Galbina

  2,150 (pământ)

DC 25B : DJ 741 – Techereu

  3,500 (pietruit)

DC 25C : DJ 741 – Poiana

 2,500 (pietruit)

DC 28 : DJ 705 – Mada-Stăuini

 9,000 (pietruit)

DC 28A – Mada-Balşa

 7,100 (pământ)

DC 28B : DC 28 – Gura Oandrului

 1,500 (pământ)

DC 29 – Băcâia-Ardeu

 3,500 (pământ)

 

 

Distanţe faţă de :

Vama mărfuri Deva

 62 km

Vama Nădlag

256 km

Oraşe apropiate

Geoagiu

  19 km

Orăştie

  32 km

Zlatna

  19 km

Brad

  29 km

Deva

  62 km

Aeroport  Sibiu

110 km

Autostrada Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti – Bucureşti (Proiect)

  25 km

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.