A+ R A-

Climă, faună, vegetație,sol

 

 • Fauna
 • Lupul : contribuie hotărâtor la păstrarea echilibrului ecologic şi se bucură de protecţie şi de interesul cercetătorilor din alte ţări ale Europei unde a dispărut.

                              

 

 • Cerbul comun
 • Căpriorul este cel mai răspândit
 • Râsul este animal nocturn, foarte prudent.  
 • Mistreţul
 • Vulpea este un animal carnivor
 • Iepurele  
 • Cocoşul de munte este prezent în arboretele de răşinoase.
 • Fazanul
 • Pisica sălbatică
 • Vipera cu corn element de faună ocrotit prin lege.

 

 

 • Vegetaţia
 • Fagul (Fagus silvica)
 • Carpenul
 • Salcâmul
 • Gorunul (Qercus petraea)
 • Cerul (Quercus cerris)
 • Molidul (Picea abies)
 • Cireşul sălbatic (Prunus avium)
 • Exemplare de floră rară şi endemisme

    Laleaua pestriţă (Fritilaria montana)

    Jaleşul (Salvia transilvanica)

    Centaurea scabiosa

    Alium flavum

    Galamintha majoranifolia

 

 

 • Solul

          Datorită aşezării sale geografice, formele geografice ce predomină sunt dealurile formate din soluri podzolice şi roci calcaroase, datorită cărui fapt pe teritoriul comunei se găsesc multe forme carstice.

            Tipuri şi subtipuri de sol :

-          Solul brun acid identificat pe toate categoriile de versanţi, pe terenuri cu înclinări uşoare şi repezi.

-          Solul brun eumezobazic sol profund şi foarte profund cu volum edafic mare, textură mijlocie.

·         Tipic

·         Litic

-          Solul brun luvic litic sol profund cu volum edafic mare

·         Litic

·         Luvic

 

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.