Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Legislație

·         Constitutia Romaniei

·         Legea 215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii

·         Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catrecetateni

·          Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

·         Ordonanta de urgenta 27/2003- privind aprobarea tacita, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 51/2006- privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 188/1999- privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

·         Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările și completările ulterioare

·         Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

·         Legea 98/2016-privind achiziţiile publice

·         Legea 227/2015-Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 61/1991-pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şiliniştii publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei

·         Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

·         Legea 18/1991-, Legea fondului funciar, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 247/2005 privind reforma în domeniiieproprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*

·         Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 448/2006- privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 350/2006- Legea tinerilor, actualizata

·         Legea 50/1991- privind autorizarea executărli lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurareaactivităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

·         Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

·         Legea 53/2003, Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

·         Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare

·         Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionareacoruptiei

·         Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurareaadunarilor publice, cu modificările și completările ulterioare

·         OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali, cu modificările și completările ulterioare

·         OG 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 114/1996  legea locuintei, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea asistentei sociale- nr.  292/2011, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata

·          Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 60/1993, alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificările și completările ulterioare

·         Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinereafamilieie, cu modificările și completările ulterioare

·         OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificările și completările ulterioare

·         Hotarari ale Consiliului Local Balșa

 

Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 15
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech