Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Data Nr Titlul Descarcă document
28-12-201837HOTĂRÂREA NR. 37/2018 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2019, al Comunei Balşa, în formă inițială
28-12-201837Anexa la HCL 37/2018
28-12-201836HOTĂRÂREA NR. 36/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa și din instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Balșa,
28-12-201836Anexa la HCL 36/2018
28-12-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 28 decembrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
21-12-201835HOTĂRÂREA NR. 35/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
21-12-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 21 decembrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei de îndată a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
19-12-201834HOTĂRÂREA NR. 34/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
19-12-201833HOTĂRÂREA NR. 33/2018 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Balşa
19-12-201832HOTĂRÂREA NR. 32/2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constand în: - colectarea separata si transportul separat al deseurilor mun
19-12-201831HOTĂRÂREA NR. 31/2018 privind modificarea componenţei comisiei de specilalitate nr. 2: JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, de pe lângă Consiliul Local al comunei Balşa
19-12-201830HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pasc Gheorghe, în cadrul Consiliul Local al comunei Balşa
19-12-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 19 decembrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-11-201829HOTĂRÂREA NR. 29/2018 privind alegerea președintelui de şedinţă
29-11-201828HOTĂRÂREA NR. 28/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2019
29-11-201827HOTĂRÂREA NR. 27/2018 privind aprobarea contribuţiei Comunei Balșa pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România
29-11-201826HOTĂRÂREA NR. 26/2018 pentru însușirea Acordului de cooperareprivind organizarea și exercitarea activității de audit public intern
29-11-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 29 noiembrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-10-201825HOTĂRÂREA NR. 25/2018 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa conform APV emis de Ocolul Silvic Valea Pianului R.A şi stabilirea modului de valorificare
31-10-201824HOTĂRÂREA NR. 24/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
31-10-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 31 octombrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
27-09-201823HOTĂRÂREA NR. 23 /2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
27-09-201822HOTĂRÂREA NR. 22 /2018 privind încetarea calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier din Consiliul local al comunei Balşa
27-09-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 27 septembrie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-08-201821HOTĂRÂREA NR. 21/2018 privind alegerea președintelui de şedinţă
29-08-201820HOTĂRÂREA NR. 20/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
29-08-201819HOTĂRÂREA NR. 19/2018 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2018
29-08-201819Anexa la HCL 19/2018
29-08-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 29 august 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
28-06-201818HOTĂRÂREA NR. 18/2018 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Balşa în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii curente la unele lăcaşe de cult
28-06-201817HOTĂRÂREA NR. 17/2018 privind reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin
28-06-201816HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind aprobarea Regulamentului Intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Balșa
28-06-201816Anexa la HCL nr. 16/2018
28-06-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iunie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-05-201815HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind alegerea președintelui de şedinţă
31-05-201814HOTĂRÂREA NR. 14/2018 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2017
31-05-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 31 mai 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
27-04-201813HOTĂRÂREA NR. 13/2018 privind implementarea proiectului ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC28 MADA–STĂUINI sector DJ705L-STĂUINI L=1,0 KM ’’, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA
27-04-201812HOTĂRÂREA NR. 12/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru investiția ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC28 MADA–STĂUINI sector DJ705L-STĂUINI L=1,0 KM’’, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA
27-04-201811HOTĂRÂREA NR. 11/2018 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2018
27-04-201811Anexa la HCL 11/2018
27-04-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
30-03-201810HOTĂRÂREA NR. 10/2018 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului acestora, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente anului școlar 2017-2018
30-03-20189HOTĂRÂREA NR. 9/2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa
30-03-20189Anexa la HCL 9/2019
30-03-20188HOTĂRÂREA NR. 8/2018 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
30-03-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 30 martie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
16-02-20187HOTĂRÂREA NR. 7/2018 privind alegerea președintelui de şedinţă
16-02-20186HOTĂRÂREA NR. 6/2018 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă
16-02-20185HOTĂRÂREA NR. 5/2018 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balsa, a Instituţiilor publice Bibliotecă şi Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local
16-02-20185Anexa la HCL 5/2018 - organigrama
16-02-20185Anexa la HCL 5/2018 - stat de functii
16-02-20184HOTĂRÂREA NR. 4/2018 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2018
16-02-20184Anexe la HCL 4/2018
16-02-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 16 februarie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-01-20183HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind actualizarea cu indicele de inflaţie a nivelului redevenţei şi a chiriei pentru concesionarea şi închirierea terenurilor, proprietatea privată a comunei Balşa
31-01-20182HOTĂRÂREA NR. 2/2018 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii secretarului comunei Balşa, pe anul 2017
31-01-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 31 ianuarie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
09-01-20181HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
09-01-20180PROCES VERBAL Încheiat azi 09 ianuarie 2018, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
27-12-201738HOTĂRÂREA NR. 38/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2017
27-12-201737HOTĂRÂREA NR. 37/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Balşa
27-12-201737Anexa la HCL 37/2017
27-12-201737Anexa la HCL 37/2017 - programul anual de achizitii
27-12-201736HOTĂRÂREA NR. 36/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa și din instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Balșa,
27-12-201736Anexa la HCL 36/2017
27-12-201735HOTĂRÂREA NR. 35/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
27-12-201734HOTĂRÂREA NR. 34/2017 privind aprobarea prețului de referință pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2018
27-12-20170PROCES VERBALÎncheiat azi 27 decembrie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
21-12-201733HOTĂRÂREA NR. 33/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2017
21-12-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 21 decembrie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei de îndată a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
28-11-201732HOTĂRÂREA NR. 32/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
28-11-201731HOTĂRÂREA NR. 31/2017 privind reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin
28-11-201730HOTĂRÂREA NR. 30/2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2018
28-11-201729HOTĂRÂREA NR. 29/2017 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Comuna Balșa este membru asociat
28-11-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 28 noiembrie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
26-10-201728HOTĂRÂREA NR. 28/2017 privind implementarea proiectului ,,ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDEŢUL HUNEDOARA”
26-10-201727HOTĂRÂREA NR. 27/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru investiția ,,ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDEŢUL HUNEDOARA”
26-10-201727Anexa la HCL 27/2017
26-10-201726HOTĂRÂREA NR. 26/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2017
26-10-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 26 octombrie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-09-201725HOTĂRÂREA NR. 25/2017 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului local al comunei Balșa
29-09-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 29 septembrie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-08-201724HOTĂRÂREA NR. 24/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
31-08-201723HOTĂRÂREA NR. 23/2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balsa, a Instituţiilor publice Bibliotecă şi Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local
31-08-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 31 august 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-07-201722HOTĂRÂREA NR. 22/2017 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa conform APV emis de Ocolul Silvic Valea Pianului R.A şi stabilirea modului de valorificare
31-07-201721HOTĂRÂREA NR. 21/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa și din instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Balșa
31-07-201721Anexa la HCL 21/2017
31-07-201720HOTĂRÂREA NR. 20/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
31-07-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 31 iulie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
28-06-201719HOTĂRÂREA NR. 19/2017 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa şi stabilirea modului de valorificare
28-06-201718HOTĂRÂREA NR. 18/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
28-06-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iunie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-05-201717HOTĂRÂREA NR. 17/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
31-05-201716HOTĂRÂREA NR. 16/2017 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2017
31-05-201716Anexe la HCL16/2017
31-05-201715HOTĂRÂREA NR. 15/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Comuna Balșa este membru asociat
31-05-201715Anexe la HCL15/2017
31-05-201713HOTĂRÂREA NR. 14/2017 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară pe anul 2016
31-05-20170HOTĂRÂREA NR. 13/2017 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa şi stabilirea modului de valorificare
28-04-201713HOTĂRÂREA NR. 13/2017 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa şi stabilirea modului de valorificare
28-04-201712HOTĂRÂREA NR. 12/2017 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
28-04-201712Anexe la HCL12/2017
28-04-201711HOTĂRÂREA NR. 11/2017 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă
28-04-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
31-03-201710HOTĂRÂREA NR. 10/2017 privind aprobarea prețului de referință pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2017
31-03-20179HOTĂRÂREA NR. 9/2017 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2017
31-03-20179Anexe la HCL 9/2017
31-03-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 31 martie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
14-03-20178HOTĂRÂREA NR. 8/2017 pentru aprobarea Devizului General, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,, ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDE
14-03-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 14 martie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
28-02-20177HOTĂRÂREA NR. 7/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
28-02-20176HOTĂRÂREA NR. 6/2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
28-02-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 28 februarie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
30-01-20175HOTĂRÂREA NR. 5/2017 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Ge
30-01-20174HOTĂRÂREA NR. 4/2017 privind aprobarea rearondării, pe linie de stare civilă, a comunei Balşa de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orăştie la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Geoagiu
30-01-20173HOTĂRÂREA NR. 3/2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2017
30-01-20172HOTĂRÂREA NR. 2/2017 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii
30-01-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 30 ianuarie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
09-01-20171HOTĂRÂREA NR. 1/2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru sursa de finanțare A – activități finanțate integral de la bugetul local, pe anul 2016
09-01-20170PROCES VERBAL Încheiat azi 09 ianuarie 2017, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-12-201645HOTĂRÂREA NR. 45/2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balsa, judeţul Hunedoara
29-12-201644HOTĂRÂREA NR. 44/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
29-12-201643HOTĂRÂREA NR. 43/2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2017, a Comunei Balşa
29-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 decembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
22-12-201642HOTĂRÂREA NR. 42/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
22-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 22 decembrie 2016 cu ocazia desfășurării şedinţei de indată a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
16-12-201641HOTĂRÂREA NR. 41/2016 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului acestora, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente anului școlar 2016-2017
16-12-201640HOTĂRÂREA NR. 40/2016 privind propunerea schimbării destinației spațiilor aparținând bunurilor domeniului public al comunei Balșa, în care au funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise
16-12-201639HOTĂRÂREA NR. 39/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
16-12-201638HOTĂRÂREA NR. 38/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
16-12-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 16 decembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
29-11-201637HOTĂRÂREA NR. 37/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-11-201636HOTĂRÂREA NR. 36/2016 privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autoturismelor din dotarea Primăriei comunei Balșa
29-11-201635HOTĂRÂREA NR. 35/2016 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă
29-11-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 noiembrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
18-10-201634HOTĂRÂREA NR. 34/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoa
18-10-201633HOTĂRÂREA NR. 33/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
18-10-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 18 octombrie 2016, cu ocazia desfășurării ședinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara.
30-09-201632HOTĂRÂREA NR. 32/2016 privind aprobarea modificării Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’
30-09-201631HOTĂRÂREA NR. 31/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
19-09-201630HOTĂRÂREA NR. 30/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
19-09-20160PROCES VERBALÎncheiat azi 19 septembrie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-08-201629HOTĂRÂREA NR. 29/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-08-201628HOTĂRÂREA NR. 28/2016 privind modificarea şi completarea programului anual al achiziţiilor publice, pe anul 2016
29-08-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 august 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-07-201627HOTĂRÂREA NR. 27/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
20-07-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 iulie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
28-06-201626HOTĂRÂREA NR. 26/2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru alegerea delegaţilor săteşti, reprezentanţi ai satelor unde nu au fost aleşi consilieri locali în Consiliul local al comunei Balşa la alegerile locale din 5 iunie 2016
28-06-201625HOTĂRÂREA NR. 25/2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balsa, judeţul Hunedoara
28-06-201624HOTĂRÂREA NR. 24/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
28-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iunie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
23-06-201623HOTĂRÂREA Nr. 23/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
23-06-201622HOTĂRÂREA Nr. 22/2016 privind alegerea viceprimarului
23-06-201621HOTĂRÂREA Nr. 21/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
23-06-201620HOTĂRÂREA Nr. 20/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Balşa
23-06-201619HOTĂRÂREA Nr. 19/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Balşa
23-06-201618HOTĂRÂREA Nr. 18/2016 privind alegerea comisiei de validare
23-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 23.06.2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
27-05-201617HOTĂRÂREA NR. 17/2016 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară pe anul 2015
27-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 27 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-05-201616HOTĂRÂREA NR. 16/2016 privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
20-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
26-04-201615HOTĂRÂREA NR. 15/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
26-04-201614HOTĂRÂREA NR. 14/2016 pentru aprobarea Devizului General, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,, ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDE
26-04-201613HOTĂRÂREA NR. 13/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județul
26-04-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 26 aprilie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
30-03-201612HOTĂRÂREA NR. 12/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa
30-03-201611HOTĂRÂREA NR. 11/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din familii defavorizate
30-03-201610HOTĂRÂREA NR. 10/2016 privind aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 45/2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul fiscal 2016
30-03-20169HOTĂRÂREA NR. 9/2016 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016
30-03-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 30 martie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-02-20168HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa pe anul 2016
29-02-20167HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind desemnarea reprezentantului LEADER, la nivelul comunei Balşa, în cadrul Asociaţiei Sargeţia GAL 1
29-02-20166HOTĂRÂREA NR. 6/2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
29-02-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 februarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-01-20165HOTĂRÂREA NR. 5/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-01-20164HOTĂRÂREA NR. 4/2016 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii secretarului comunei Balşa, pe anul 2015
29-01-20163HOTĂRÂREA NR. 3/2016 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
29-01-20162HOTĂRÂREA NR. 2/2016 privind aprobarea preţurilor de vânzare a lemnului de foc şi a lemnului de lucru fasonat, şi la drum auto, pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de
29-01-20161HOTĂRÂREA NR. 1/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă şi aprobarea preţurilor de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
29-01-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech