Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2022

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
28-07-202240HOTĂRÂREA NR. 40/2022 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
28-07-202239HOTĂRÂREA NR. 39/2022 privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”Primar
28-07-202238HOTĂRÂREA NR. 38/2022 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022Primar
28-07-202237HOTĂRÂREA NR. 37/2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei BalșaPrimar
28-06-202236HOTĂRÂREA NR. 36/2022 privind aprobarea participării Comunei Balșa, județul Hunedoara, la ,,Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuiaPrimar
28-06-202235HOTĂRÂREA NR. 35/2022 pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”Primar
28-06-202234HOTĂRÂREA NR. 34/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, înscris în CF 61397-C2 BalșaPrimar
30-05-202233HOTĂRÂREA NR. 33/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei BalșaPrimar
30-05-202232HOTĂRÂREA NR. 32/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. comuuna Balșa, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”, modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MAREPrimar
30-05-202231HOTĂRÂREA NR. 31/2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 25/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2023Primar
30-05-202230HOTĂRÂREA NR. 30/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balșa, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022Primar
30-05-202229HOTĂRÂREA NR. 29/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
30-05-202228HOTĂRÂREA NR. 28/2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, pentru anul 2022Primar
30-05-202227HOTĂRÂREA NR. 27/2022 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2021Primar
29-04-202226HOTĂRÂREA NR. 26/2022 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
29-04-202225HOTĂRÂREA NR. 25/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2023Primar
29-04-202224HOTĂRÂREA NR. 24/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022Primar
31-03-202223HOTĂRÂREA Nr. 23/2022 privind însușirea documentațiilor cadastrale referitoare la bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care aparţin comunei Balșa și constatarea situației juridice a acestoraPrimar
31-03-202222HOTĂRÂREA NR. 22/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022Primar
31-03-202221HOTĂRÂREA NR. 21/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 16/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022Primar
31-03-202220HOTĂRÂREA NR. 20/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei BalşaPrimar
31-03-202219HOTĂRÂREA NR. 19/2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2022Primar
31-03-202218HOTĂRÂREA NR. 18/2022 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2022Primar
28-02-202217HOTĂRÂREA NR. 17/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022Primar
28-02-202216HOTĂRÂREA NR. 16/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022Primar
28-02-202215HOTĂRÂREA NR. 15/2022 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Balşa, pentru anul 2022, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” HunedoaraPrimar
28-02-202214HOTĂRÂREA NR. 14/2022 privind desemnarea a 2 consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2021Primar
28-02-202213HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei BalșaPrimar
28-02-202212HOTĂRÂREA NR. 12/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
28-02-202211HOTĂRÂREA NR. 11/2022 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2021Primar
28-02-202210HOTĂRÂREA NR. 10/2022 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioarePrimar
27-01-20229HOTĂRÂREA NR. 9/2022 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
27-01-20228HOTĂRÂREA NR. 8/2022 privind implementarea proiectului ,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”Primar
27-01-20227HOTĂRÂREA NR. 7/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”Primar
27-01-20226HOTĂRÂREA NR. 6/2022 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei BalșaPrimar
27-01-20225HOTĂRÂREA NR. 5/2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatuluiPrimar
27-01-20224HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgenţăPrimar
27-01-20223HOTĂRÂREA NR. 3/2022 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-2023Primar
27-01-20222HOTĂRÂREA NR. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022Primar
06-01-20221HOTĂRÂREA NR. 1/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2021Primar
Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 13 și 16-18
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


DISPOZIȚIA NR. 37/2021 privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech