Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
31-08-202139HOTĂRÂREA NR. 39/2021 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificarePrimar
31-08-202138HOTĂRÂREA NR. 38/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2021Primar
31-08-202137HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
31-08-202136HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2021Primar
30-07-202135HOTĂRÂREA NR. 35/2021 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
30-07-202134HOTĂRÂREA NR. 34/2021 privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de violență domestică din comuna BalșaPrimar
30-07-202133HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Balşa, pentru anul 2021, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” HunedoaraPrimar
30-07-202132HOTĂRÂREA NR. 32/2021 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, pentru anul 2021Primar
30-06-202131HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familiePrimar
30-06-202130HOTĂRÂREA NR. 30/2021 privind reorganizarea domeniilor de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei BalșaPrimar
30-06-202129HOTĂRÂREA NR. 29/2021 privind aprobarea Statutului comunei BalșaPrimar
30-06-202128HOTĂRÂREA NR. 28/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei BalșaPrimar
08-06-202127HOTĂRÂREA NR. 27/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2021Primar
31-05-202126HOTĂRÂREA NR. 26/2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
31-05-202125HOTĂRÂREA NR. 25/2021 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2020Primar
22-04-202124HOTĂRÂREA NR. 24/2021 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
22-04-202123HOTĂRÂREA NR. 23/2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 3/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa, începânPrimar
22-04-202122HOTĂRÂREA NR. 22/2021 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei BalşaPrimar
22-04-202121HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2021Primar
22-04-202120HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2022Primar
22-04-202119HOTĂRÂREA NR. 19/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2021Primar
31-03-202118HOTĂRÂREA NR. 18/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 18/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din fPrimar
31-03-202117HOTĂRÂREA NR. 17/2021 privind împuternicirea primarului comunei Balșa, să reprezinte Comuna Balșa în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe toată perioada de derulare a Schemei de ajutor de stat “Servicii de Silvomediu, Servicii Primar
31-03-202116HOTĂRÂREA NR. 16/2021 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei BalșaPrimar
31-03-202115HOTĂRÂREA NR. 15/2021 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2021Primar
31-03-202114HOTĂRÂREA NR. 14/2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
31-03-202113HOTĂRÂREA NR. 13/2021 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna BalșaPrimar
26-02-202112HOTĂRÂREA NR. 12/2021 privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producăPrimar
26-02-202111HOTĂRÂREA NR. 11/2021 privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldotractor, aflat în patrimoniul comunei BalșaPrimar
26-02-202110HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioarePrimar
26-02-20219HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2020Primar
26-02-20218HOTĂRÂREA NR. 8/2021 privind desemnarea a 2 consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2020Primar
26-02-20217HOTĂRÂREA NR. 7/2021 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna BalșaPrimar
26-02-20216HOTĂRÂREA NR. 6/2021 privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și transfer actualizatePrimar
29-01-20215HOTĂRÂREA NR. 5/2021 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
29-01-20214HOTĂRÂREA NR. 4/2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Balșa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de PiatrăPrimar
29-01-20213HOTĂRÂREA NR. 3/2021 privind stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a Comunei BalşaPrimar
29-01-20212HOTĂRÂREA NR. 2/2021 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2021-2022Primar
07-01-20211HOTĂRÂREA NR. 1/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020Primar
Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 13 și 16-18
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


DISPOZIȚIA NR. 37/2021 privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech